Byggenæringens Landsforening

Innhold

Informasjon om resultatet

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsfoto: Unsplash

Her finner du mer informasjon om årets tariffoppgjør inkludert nye lønnssatser for den enkelte overenskomst.

Protokoller
Meklingsprotokollen og protokollen fra de ulike forbundsvise tilpasningsforhandlingene ser under:

Resultat: 
Samordnet oppgjør: Se Riksmeklerens møtebok    

Resultat fra sløyfene: 
Protokoll FOB
Protokoll Byggeindistrien
Protokoll Anlegg (OBS også VI.1  i riksmeklerens møtebok)
Protokoll Asfalt


Tariffnytt
Under finner du tariffnytt med informasjon om nye lønnssatser for den enkelte overenskomst. Dette er også sendt direkte til bedrifter som er bundet av den enkelte tariffavtale.

Fellesoverenkomsten for byggfag
Anbefalt forhandlingsløsning i samordnet lønnsoppgjør mellom LO og NHO samt resultat fra forbundsvise tilpasningsforhandlinger for overenskomst for byggfag 2018 - 2020. LES HER

Byggeindustrien:
Anbefalt forhandlingsløsning i samordnet lønnsoppgjør mellom LO og NHO samt resultat fra forbundsvise tilpasningsforhandlinger for overenskomst for byggeindustrien 2018 - 2020. LES HER

Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold
Anbefalt forhandlingsløsning i samordnet lønnsoppgjør mellom LO og NHO samt resultat fra forbundsvise tilpasningsforhandlinger for overenskomst for byggeindustrien 2018 - 2020. LES HER

Overenskomst for Private anlegg
Anbefalt forhandlingsløsning i samordnet lønnsoppgjør mellom LO og NHO samt resultat fra forbundsvise tilpasningsforhandlinger for overenskomst for asfalt 
2018 - 2020. LES HER

Endelig vedtakelsesfrist mellom NHO og LO og YS var 27. april 2018

De nye lønnssatsene skal ikke utbetales før vedtakelsen. Lønnsoppgjøret ble vedtatt i uravstemningen.