Byggenæringens Landsforening

Innhold

Hvordan skal vi få flere kvinner til å velge byggenæringen?

BNL tar initiativ til å samle alle gode krefter for flere kvinner i byggenæringen. Foto: Illustrasjonsbilde fra Shutterstock

Hold av datoen 30. januar. BNL tar initiativ til en møteplass som skal komme opp med konkrete tiltak for å øke kvinneandelen i bygg- og anleggsnæringen.

– Med bare 8-9 prosent kvinneandel totalt sett, og kun 2 prosent på fagarbeidersiden er det åpenbart at vår næring ikke oppfattes som et attraktivt arbeidssted for alle, noe jeg ønsker at den skal være. Det nytter ikke lenger med prat, nå må det handling til, sier en engasjert Sandes i et intervju til Byggeindustrien.

Hold av 30. januar!
BNL går derfor i bresjen for å samle alle i BAE-næringen – det være seg enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter som har konkrete ideer til tiltak som kan endre på disse tallene, til et felles forum. Vi har nå satt en dato 30. januar for den første samlingen.

– Vi skal sørge for å tilrettelegge den møteplassen. Om det kommer 20, 40 eller 100 stykker, så skal det bli plass til alle. Nå håper jeg folk vil hive seg rundt og melde sin interesse, sier han, og oppfordrer alle som vil være med om å ta direkte kontakt med  ham personlig eller BNL.

Samlingen vil være på Næringslivets hus på Majorstuen.

Mer informasjon og påmelding til samlingen kommer. Er du interessert i å bidra kan du også ta kontakt med siri.stang@bnl.no

Les hele intervjuet på Bygg.no