Høring: BNL er kritisk til å flytte sams veiadminstrasjon til fylkeskommunene

Nyhet, Samferdsel

Publisert

BNL deltok på åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité tirsdag 20. november 2018 i forbindelse med oppgaver til nye regioner. - Når det først skal gjøres så må vi forsøke å sette særskilt fokus på hva man skal gjøre for å unngå mest mulig ulemper, sa Jon Sandnes til komiteen.

BNLs leder Jon Sandnes og styreleder Dag Andresen (Veidekke) deltok i dag på høring i Stortinget i forbindelse med stortingsmelding om oppgaver til nye regioner. (Meld.St 6(2018-2019).

- Vi skal konsentrere oss om en ting og det er å flytte sams veiadministrasjon til fylkene. Vi er kritisk til at det skal gjøres, men når det først skal gjøres så må vi forsøke å sette særskilt fokus på hva man skal gjøre for å unngå mest mulig ulemper, sier Jon Sandnes i BNL.

Han viste til blant annet at Stortinget må sikre at regionreformen ikke kommer i veien for ambisjonene og forventningene skapt i NTP og at myndighetene må sikre at overføring av regionansvar for planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av veier, ikke vil resultere i dlere ulike regimer for kontrakter og oppfølging. Det må tilrettelegges for en byggstrategi. 

Dag Andresen viste til en graf som illusterer fordelingen av volum mellom Statens Vegvesen, fylkeskommune, Nye veier og kommune. Etter ny oppgavefordeling vil det bli vesentlig mindre veibygging for Statens Vegvesen.

-  Det er en stor forskjell å bygge skoler som er komplisert kontra kompliserte veier stort sett under bakken og det kreves en enorm kompetanse for bro- og tunellbygging. Vi er bekymret for hvordan denne kompetansen skal fordeles på 12 fylkeskommuner og ivaretas på en ordentlig måte.