Forventer anleggsboom

Anleggsplass

Foto: Veidekke

Det er fortsatt høyt aktivitetsnivå i næringen, men det er store forskjeller mellom de ulike markedene. - Prognosene viser at til tross for gode makroutsikter, venter vi lavere veksttakt i BA-markedet fremover enn i 2016 og 2017. Det blir mindre boligbygging, men anlegg er fortsatt i vekst, sier Jon Sandnes adm. dir. i Byggenæringens Landsforening (BNL).

Dette viser ferske prognoser fra Prognosesenteret laget for BNL.

- Vi har hatt en historisk vekst i bygg og anlegg de siste årene. Denne veksten ser nå til å avta. I 2019 forventes veksten å være 3,7, mens den synker til 2,3 prosent i 2020 når man ser på hele BA-markedet, sier Sandnes videre.

Anleggsboom:
Fra 2017 til 2020 ventes vekst på 35 prosent i anlegg og hele 45 prosent i vekst i investeringene

- Uten de økte investeringene i infrastruktur ville veksten i BA vært lavere enn i prognosene for vekst i BNP, sier Sandnes.

Forventer mindre boligbygging
- Boligbyggingen har hatt den sterkeste nivået siden starten av 1980 årene. Til tross fortsatt behov for flere boliger forventes det lavere boligbygging i årene fremover, men på historisk sett fra høye nivåer.

Innen byggsektoren er det er nye yrkesbygg som ventes å få den mest positive utviklingen i prognoseperioden.

- Det forventes høy igangsetting av kontorbygg og flere hotellbygg  - og ikke minst sykehusprosjekter.  Når det gjelder sykehusprosjekter ser vi at det er en betydelig prosjektrisiko så det er viktig at byggherrene velger  gjennomføringsmodeller som passer til prosjektene og lytter til kunnskapen i næringen, avslutter Sandnes.