Fortsatt stort behov for fagarbeidere i byggenæringen: Grip muligheten oppfordrer BNL

Nyhet, Rekruttering, Utdanning

Publisert

Caroline Khoury Nilsen, som jobber som politisk rådgiver innenfor kompetanse og rekruttering i BNL.

Caroline Khoury Nilsen, som jobber som politisk rådgiver innenfor kompetanse og rekruttering i BNL.

38 prosent av bedriftene i byggenæringen sliter med å få tak i fagarbeidere viser ny undersøkelse fra BNL. I mars går fristen for å velge studieretning ut for landets 16-åringer, og selv om pendelen går riktig vei på landsbasis, er det alt for få som velger bygg- og anleggsteknikk.

1. mars går fristen går fristen ut for landets 16-åringer for å velge studieretning.

Byggenæringens Landsforening (BNL) gjennomfører årlig en spørreundersøkelse blant bransjeforeningenes medlemsbedrifter. Spørsmål stilles om ulike forhold ved bedriftene som blant annet kompetansebehov.

– I årets undersøkelse svarer altså nesten fire av ti at de sliter med å få tak i fagarbeidere. Aldri før har det vært så høy byggeaktivitet i Norge og jeg tror mange ikke er klar over mulighetene de har, sier Caroline Khoury Nilsen, som jobber som politisk rådgiver innenfor kompetanse og rekruttering i BNL.

Næringen trenger kvalifisert arbeidskraft innen mange forskjellige områder. Ifølge Fafos framskrivninger vil næringen vokse med mellom 2,5 og 4 prosent pr. år frem til 2020. Gitt en slik utvikling vil det bli behov for ca. 260 000 mennesker i utførende del av byggenæringen i 2020–  Det er anslått et behov på 7 - 8000 nye fagarbeidere per år frem til 2030, vi får inn 5000, men det er inkludert voksenlærlinger, sier Khoury Nilsen.

Mange veier videre
– Det er en myte at man utdanner seg til et fag- eller svennebrev og blir det resten av livet. Det finnes mange utviklingsmuligheter. Ungdom må vite at yrkesfag har endret seg de siste 20 årene. Ved å velge bygg og anlegg, kan man etter fagbrevet jobbe videre som utøvende fagarbeider/ håndverker eller videreutdanne seg til blant annet ingeniør, fagskoleingeniør eller starte sin egen bedrift som mester, sier Khoury Nilsen.

Khoury Nilsen peker på at velger man byggfag får man arbeidserfaring underveis i utdanning, og man kvalifiserer seg for et yrke med stor etterspørsel. I tillegg er næringen i en spennende utvikling på grunn av digitaliseringen.

– Vi ser stadig nye løsninger når det blant annet gjelder materialvalg, hvordan man kan planlegge, bygge og vedlikeholde smartere. Vi ser også nye løsninger når det gjelder produksjon av materialer og hvordan bygge for et våtere og villere klima, forteller Khoury Nilsen

BNL er glad for at 2018 er yrkesfagenes år.

– Vi håper at flere ungdom ser at nettopp utfordringer som klimaendringer, urbanisering og digitalisering gir spennende muligheter i vår næring. Grip dem, avslutter Khoury.

 

FAKTA:

38 prosent av bedriftene i undersøkelsen svarer

  • At de sliter med å få tak i fagarbeidere, viser BNLs medlemsundersøkelse – bransjeforskjeller
  • 17 prosent sliter med å finne lærlinger, her er det også store bransjeforskjeller

 

  Om undersøkelsen: 

  • Byggenæringens Landsforening (BNL) gjennomfører årlig en spørreundersøkelse blant bransjeforeningenes medlemsbedrifter. Spørsmål stilles om ulike forhold ved bedriftene og hvordan de ser på den økonomiske fremtiden.
  • Undersøkelsen er sendt ut på e-post til over 3500 bedriftsledere.
  • Over 1000 bedrifter har svart. Det gir en svarprosent på ca.28 prosent.
  • Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 4. januar til 19. januar 2018.
  • Svarene i undersøkelsen er ikke veid. Det innebærer at hver bedrift teller like mye selv om det er store forskjeller i størrelsen på bedriftene. Det er en overvekt av større bedrifter i undersøkelsen sammenlignet med byggenæringen for øvrig.
  • Hele undersøkelsen blir lansert 2. mars