Flere søker til bygg og anlegg

Nyhet, Rekruttering, Utdanning

Publisert

Jørgen Leegaard, BNL

For fjerde år på rad er det en øker søkertallene til Bygg og anleggsteknikk. – Dette er veldig gode nyheter, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

De nasjonale søkertallene ble offentliggjort torsdag 15. mars. Det er i år 207 000 søkere til videregående opplæring i offentlige skoler. Det er nesten like mange søkere til yrkesfag som til studieforberedende. Det er en markant økning i søkningen til blant annet naturbruk, byggfag og helse og oppvekstfag.

– Det er 4550 som har søkt Bygg og anleggsteknikk i 2018. Det er 281 flere søkere enn i fjor noe som tilsvarer en økning på 6,6 prosent. Dette høyeste antallet søkere siden 2008, sier Jørgen Leegaard videre.

Leegaard mener at det er gledelig for BNL, bedriftene og bransjene å se at søkningen til våre fag er i en oppadgående trend.

– Behovet er stort. Hver fjerde bedrift i næringen oppgir i vår undersøkelse Byggenæringens fremtidsbarometer for 2018 at de ikke får tak i fagarbeidere, sier Leegaard.

Leegaard fremhever alt den iherdige innsatsen som har blitt gjort fra mange kanter med å øke rekrutteringen. Den jevne økningen i søkertallene viser at dette arbeidet bærer frukter.

– Det er derfor flott å se at flere ungdommer får øynene opp for vår næring, sier Leegaard videre.

Det er som tidligere regionale forskjeller. Størst økning i søkertall til Bygg- og anleggsteknikk ser vi i Oppland med 38 prosent, Aust-Agder med 25 prosent og Akershus og Nordland med 17 prosent.

I enkelte fylker ser vi en liten nedgang blant annet i Buskerud, Hedmark og Sogn og Fjordane.

I 2018 ser vi også en økning i søkningen til læreplasser med 6 prosent fra 2913 til 3090 for Bygg- og anleggsteknikk. Det er også en økning i søkning til læreplasser til anleggsgartnerfaget og kulde og varmepumpemontørfaget.