Felles front mot nye terskelverdier

Byggekraner

En rekke organisasjoner, blant dem BNL, retter nå en felles henvendelse til Nærings- og fiskeridepartementet i anledning hevingen av nasjonal terskelverdi for offentlige anskaffelser til 1.3 millioner kroner eks. mva gjeldende fra 4. april i år. Illustrasjonsfoto: Unsplash.

En rekke organisasjoner, blant dem BNL , retter nå en felles henvendelse til Nærings- og fiskeridepartementet i anledning hevingen av nasjonal terskelverdi for offentlige anskaffelser til 1.3 millioner kroner eks. mva gjeldende fra 4. april i år.

Tungtveiende samfunnshensyn og konsekvensene for et seriøst arbeidsliv er ikke hensyntatt ved en ny heving.

Terskelverdien ble høynet vesentlig da den ble hevet fra kr. 500.000 eks. mva. til kr. 1.1 million eks.mva. 01.01.17. Organisasjonene var ved innføringen av de nye reglene bekymret for om oppdrag som ikke var underlagt plikt til kunngjøring, kom til å bli utsatt for tilstrekkelig konkurranse. De var også bekymret for om deler av markedet ikke fikk kjennskap til slike oppdrag som særlig kunne gå ut over små og mellomstore bedrifter.

I tillegg til Nelfo, er Rådgivende ingeniørers forening (RIF), Arkitektbedriftene i Norge, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA), Byggenæringens Landsforening (BNL), Virke – Bygg og handel, Maskinentreprenørens Forbund (MEF) med på henvendelsen til departementet.

Les brevet her