Endelig punktum for saken om reise, kost og losji

Nyhet, Lønn & Tariff, Arbeidsliv

Publisert

ESA har meddelt at de ikke vil forfølge saken knyttet til reise, kost og losji mot Norge videre. – Vi er glade for at vi nå kan legge en vanskelig sak bak oss, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Etter Tariffnemndas vedtak i oktober, mener ESA nå at Norge har ordnet opp slik at det ikke lenger er grunn til å forfølge saken videre på tross av at de tidligere mente at bestemmelser om reise kost og losji i allmenngjøringsforskriftene var EØS-stridige.  

Sandnes er glad for at ESA med dette har avsluttet denne vanskelige saken.

– I realiteten betyr nemndas avgjørelse at reiser i Norge dekkes, mens hjemreiser til et annet land ikke dekkes.

Han har forståelse for at saken har vært krevende for fagbevegelsen, men håper at partene nå sammen kan jobbe for å sikre et fortsatt trygt og seriøst arbeidsliv, til beste for så vel arbeidstakere som arbeidsgivere.

– Jeg er sikker på at vi fortsatt kan bruke trepartssamarbeidet for å løse utfordringer innenfor arbeidslivsområdet, og sammen finne frem til gode balansepunkter mellom vern og fleksibilitet. Dette handler dypest sett om å finne løsninger som begge parter kan leve med over tid, sier han.

Tariffnemdas vedtak i denne saken bygger på en modell som tariffpartene har klart å bli enige om i fellesskap. Og løsningene utarbeidet gjennom denne modellen bekreftes nå å være i tråd med EØS-retten.