Enighet om gjennomføring av tariffoppgjøret i privat sektor

NHO-sjef Kristin Skogen Lund og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er enige om hvordan lønnsoppgjøret i privat sektor skal gjennomføres. (Foto: Marius Strand, NHO).

LO og NHO har, sammen med Riksmekleren, avklart hvordan årets tariffoppgjør i privat sektor skal gjennomføres.

Partene er enige om valg av oppgjørsform, men ettersom det ikke foreligger praksis fra tidligere for akkurat den valgte oppgjørsmodell, var det viktig med en gjennomgang av oppgjørets gang før oppgjøret starter som planlagt 12. mars.

Både LO og NHO har hatt kontakt om dette, og erkjenner at de opprinnelige tekstene kunne vært mer presise.

Gjennomgangen var viktig av hensyn til framdriften i oppgjøret. Vi er fornøyd med at oppgjøret blir gjennomført som et samordnet oppgjør, med forbundsvise tilpasningsforhandlinger for de enkelte overenskomstene. I disse tilpasningsforhandlingene forutsettes det enighet, med unntak for Industrioverenskomsten (IO) mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Blir det ikke enighet om bestemmelsene om reise, kost og losji (RKL) i denne overenskomsten, kan partene bringe saken inn i de avsluttende sentrale forhandlingene/meklingen.

Ved uenighet i forhandlinger/mekling i det samordnede oppgjøret, kan det meldes plassfratredelse for alle. Ved uenighet om RKL kan partene melde særskilt plassfratredelse for Fellesforbundets medlemmer omfattet av IO. Disse medlemmene kan altså bli omfattet av to plassfratredelser.

Uravstemning skal gjennomføres når det foreligger anbefalte forslag på begge områdene. Det innebærer to uravstemninger for Fellesforbundets medlemmer på IO.

En eventuell streik vil vare til det foreligger enighet på begge streikegrunnlagene.

Dette griper ikke inn i partenes adgang til å gjennomføre sympatiaksjoner.

Les mer om lønnsoppgjøret 2018.