Endringer i foreldrepermisjonen

Endringen gjelder for barn født fra og med 1. juli 2018.

Endringen gjelder for barn født fra og med 1. juli 2018. Illustrasjonsfoto: Unsplash

Fra 1. juli 2018 endres mødre- og fedrekvoten i foreldrepermisjonen fra 10 uker til 15 uker. Det betyr at 15 uker av permisjonen er forbehold mor og 15 uker av permisjonen er forbeholdt far.

Foreldrene har rett til permisjon i til sammen 12 måneder, eller mer konkret i 59 uker og uansett så lenge det ytes foreldrepenger fra folketrygden. Permisjonstiden inkluderer tiden for kvinnens svangerskapspermisjon (§ 12-2) og fødselspermisjon (§ 12-4).

Foreldrene kan dele på permisjonen, men både mødrekvoten og fedrekvoten er på minimum 15 uker. De første 6 ukene etter fødsel er forbeholdt mor og tas av mødrekvoten. Fellesperioden er de ukene som blir igjen når de 3 ukene før termin og 15 uker fedrekvote og 15 uker mødrekvote er trukket fra. Fellesperioden blir dermed på 16 eller 26 uker, avhengig av om man velger 100 prosent eller 80 prosent dekningsgrad.

Hver av foreldrene har i tillegg rett til ytterligere permisjon i inntil 12 måneder for hver fødsel. Dette vil være uten lovbestemt lønn eller ytelse fra folketrygden. Permisjonen må tas ut i umiddelbar fortsettelse av den lovfestede foreldrepermisjonen og foreldrene kan velge å ta ut denne permisjonen samtidig, § 12-5 (2).

Foreldrepermisjon ved flere barn utvides fra 1. juli 2018:

Ved fødsel eller samtidig adopsjon av to barn, gis foreldrene 17 uker ekstra ved 100 prosent dekningsgrad og 21 uker ekstra ved 80 prosent dekningsgrad. Det er fellesperioden som utvides.

Ved fødsel eller samtidig adopsjon av tre barn eller flere, gis foreldrene 46 uker ekstra ved 100 prosent dekningsgrad og 56 uker ekstra ved 80 prosent dekningsgrad. Det er fellesperioden som utvides.

 Mer om permisjoner

Mer om foreldrepenger hos Altinn

 Mer om foreldrepenger hos NAV