Endelig vil regjeringen lempe på taushetsplikten

Annicken Hauglie

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD.

– Det er svært positivt at Regjeringen vil lempe på en taushetsplikt som hindrer offentlige etater fra å dele viktig informasjon som kan avsløre grov arbeidslivskriminalitet. Dette er noe vi også har bedt om lenge, sier Jon Sandnes i BNL.

Regjeringen varslet at de ønsker å endre loven og sender nå ut et forslag på høring for å gjøre det lettere for kontrollmyndighetene å dele informasjonen seg imellom, ifølge TV2,

Til TV2 sier Hauglie at den foreslåtte regelendringen vil være viktig i kampen mot  A-krim, som hvert år i sum estimeres til å koste samfunnet 40 milliarder kroner. Spydspissen i dette arbeidet er sju ulike A-krimsentre, som avslører alt fra svart arbeid og menneskehandel til skattekriminalitet og trygdebedrageri.

–   Vi har sett flere grelle eksempler der de ulike etatene ikke kan dele opplysninger som kunne ha bidratt til å avsløre arbeidslivskriminalitet fordi de har vært taushetsbelagte. Vi forventer at dette kan bidra til at det blir lettere å avsløre de kriminelle, sier Sandnes videre.

Regjeringen understreker at lovendringen ikke vil omfatte sensitive personopplysning knyttet til eksempelvis helse.

–   Nå må regjeringen raskt sende raskt på høring slik at endringene kan iverksettes uten en lang byråkratisk prosess, avslutter Sandnes.