NHO anbefaler: Klargjør rutinene for egenmelding

Publisert

Illustrasjonsbilde.

Alle bedrifter kan fra nyttår benytte seg av muligheten til utvidet egenmelding ved sykdom. Det er en del av den nye IA-avtalen. – Dette er noe de nåværende IA-bedriftene har god erfaring med, sier Nina Melsom.

Tirsdag 18. desember undertegnet partene i arbeidslivet en ny IA-avtale, som gjelder fra 1. januar 2019.

- I den nye avtalen er det viktige endringer i bestemmelsene rundt rett til utvidet egenmelding. sier direktør for Arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

For tidligere IA-virksomheter er det viktig at de så raskt som mulig klargjør hva som skal være egenmeldingsrutinene i virksomheten etter nyttår. En slik klargjøring er viktig både for arbeidstakerne og for virksomhetene.

Les også: - Vi har foretatt en full renovering av IA-avtalen.

Egenmelding i gammel og ny IA-avtale

Frem til 31.12.2018 følger det av IA-avtalen at ansatte i IA-bedrifter automatisk har hatt rett til å bruke egenmelding i opptil åtte kalenderdager, og at egenmelding kan brukes i 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode.

Egenmelding betyr at du melder fra til arbeidsgiveren om at du ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring.

I den nye IA-avtalen (2019-2022) kan hver enkelt bedrift selv bestemme om man ønsker å følge folketrygdlovens minimumsbestemmelse om egenmelding, eller om man ønsker å utvide denne retten.

Ber bedriftene videreføre egenmeldingsordningen

- NHO oppfordrer tidligere IA-virksomheter til å videreføre ordningen med utvidet rett til egenmelding. Ordningen har vært et godt og hensiktsmessig virkemiddel for å fremme dialog på arbeidsplassen og avlaste helsevesenet med hensyn til oppfølging av korttidssykefravær, understreker Nina Melsom.

Arbinn: Klargjør bedriftens rutiner for egenmelding før nyttår.

Alle bedrifter vil etter den nye IA-avtalen ha den samme muligheten til å avtale utvidet rett til egenmeldinger innenfor arbeidsgiverperioden (de første 16 dagene av et sykefravær).

Mulig lovendring
Partene er i tillegg enige om å be Stortinget gjøre en lovendring slik at muligheten til å avtale utvidet rett til egenmelding presiseres i folketrygdloven. Det foreslås samtidig at det innføres en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte.  Dette vil medføre at flere arbeidstakere enn i dag kan få mulighet til utvidet egenmelding.

- Det er bra, og vi i NHO vil oppfordre alle våre medlemsbedrifter til å undersøke denne muligheten, sier Melsom.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: