Byggenæringens Landsforening

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Dette trenger du å vite om innleie

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Advokat Iselin Bauer Seeberg og Iwona Kilanowska, rådgiver og forhandler er klar til å kurse i regelverket for innleie og midlertidige ansettelser.

Advokat Iselin Bauer Seeberg og Iwona Kilanowska, rådgiver og forhandler er klar til å kurse i regelverket for innleie og midlertidige ansettelser. Foto: BNL.

Reglene for innleie endres fra nyttår. BNL får mange spørsmål og har derfor satt opp et eget tre timers kurs om innleie 25. oktober på Majorstuen i Oslo.

– På kurset vil vi gå mer i dybden på innleieregelverket i sin helhet og også ta for seg reglene om midlertidige ansettelser, sier Iselin Bauer Seeberg, advokat i BNL.


Bauer Seeberg har sammen med resten av BNLs advokatteam reist rundt i Norge de siste ukene og holdt informasjonsmøter om de nye innleiereglene.


– Vi merker stadig større påtrykk også på telefonen når det gjelder spørsmål både knyttet til dagens regelverk og det som skal gjelde fra 2019. Dette kurset vil gi mer dypdekunnskap enn det vi rekker på informasjonmøtene, og vi vil også snakke om regelverket for midlertidige ansettelse og når det er lov å ansette midlertidig, sier Bauer Seeberg.

På dette kurset så vil Iselin Bauer Seeberg sammen med Iwona Kilanowska gå igjennom følgende problemstillinger: 

•             Hva er innleie?

•             Grensen mellom innleie og entreprise

•             Når er det adgang til å ansette midlertidig?

•             Innleie fra bemanningsforetak

•             Innleie fra produksjonsbedrift

•             Nærmere om de nye reglene

•             Reglene om likebehandling, opplysningsplikt og solidaransvar

 – Kurset er en fin anledning til å få en god oversikt over feltet og det passer for alle type bedrifter i byggenæringen, sier Iwona Kilanowska, rådgiver/forhandler i BNL.

Kurset er 25. oktober fra kl 09.00 til 12.00 i Næringslivets hus på Majorstuen.

Meld deg på her: