BNL mener EUs reviderte bygningsdirektiv bør implementeres

Publisert

Rannveig Landet

Rannveig R. Lander, direktør i energi og miljø i BNL.

BNL skriver i høring til Olje- og energidepartementet at Norge bør implementere siste revisjon av bygningsenergidirektivet vedtatt i EU 30. mai 2018.

– Vi har felles klimamål med EU og direktivet er ett av flere direktiver som har som formål å nå klimamålene. Mest ønskelig fra vår side er at denne revisjonen innføres i Norge samtidig med revisjonen fra 2010, som er i EØS-prosess, og ennå ikke er implementert i norsk regelverk, sier Rannveig R. Landet i BNL

Eksisterende bygningsmasse har hovedpotensialet for energieffektivisering og er høyt prioritert i revisjonen. Norge trenger en langsiktig strategi for rehabilitering av bygninger og virkemidler for å få utløst potensialet.

Som følge av direktivet er det nødvendig med en rekke nye og reviderte standarder. Standard Norge plikter å følge de nye CEN-standardene uavhengig av om Norge implementerer revisjonen av direktivet. -Dersom vi ønsker å vise til norske standarder må vi i Norge gjøre en jobb med å fastsette egnede norske verdier av en rekke faktorer. Hvis ikke må vi følge må vi følge EUs default-verdier som kanskje ikke er like egnet for norske forhold. Dette er et omfattende arbeid som må organiseres opp, finansieres og igangsettes snarest, sier Landet.

Les høringssvaret her

Ta kontakt hvis du lurer på noe: