Byggkvalitetsutvalget i gang

Bilde av en boligblokk

Illustrasjonsfoto: BNL.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet satte før sommeren ned et ekspertutvalg som skal komme med forslag til hvilke virkemidler som er best egnet for å sikre forsvarlig byggkvalitet.

Byggkvalitetutvalget, som ledes av professor Nils-Henrik von der Fehr, hadde i  sitt første møte fredag 21. september. Sammen med seg i arbeidet har han åtte utvalgsmedlemmer med erfaring fra ulike deler av bygge- og anleggsnæringen.

– I startfasen vil utvalget bruke noe tid på å sette seg inn i regelverket og bli kjent med dagens situasjon. Vi vil også se nærmere på hvordan andre land har innrettet sine ordninger, sier von der Fehr.

Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. oktober neste år.

Byggkvalitetutvalget kan kontaktes på e-postadressen: byggkvalitetutvalget@kmd.dep.no.