BNLs generalforsamling 2018: Etikk og rekruttering i fokus

Jon Sandnes og Marie Linn Haversgaard

Marie Linn Havsgaard, rørlegger Chr. M. Vestrheim og Jon Sandnes, BNL. Foto: BNL.

BNLs generalforsamling 2018 gikk av stabelen på Grand Hotel i Oslo fredag 15. juni 2018.

Ifølge Perspektivmeldingen som regjeringen lanserte i fjor vil vi trenge 200 000 nye jobber i privat sektor de neste ti årene. 

Øystein Dørum, sjefsøkonom i NHO startet det åpne møtet med å presentere Næringslivets perspektivmelding som er på trappende med å peke på noen utviklingstrekk for fremtidens næringsliv:

– Det vil bli mer internasjonalt, mer innovativt (og digitalt) samt mer inkluderende, sier Dørum.

– Etisk handel er enklere enn mange tror
Etisk handel er det arbeidet bedrifter gjør for å bidra til at varer de kjøper inn er laget i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn. Daglig leder Hanne Furustøl fra Initiativ for etisk handel fortalte hvorfor byggenæringen må engasjere seg i bærekraftig handel og ikke minst hvordan det gjøres i praksis.

 – 70 prosent av den globale inntjeningen står på spill som følge av bærekraftutfordringene. Det er enklere enn mange tror. Forankring er viktig, sier Furustøl

Statsbygg skjerper kravene
Tanja Halonen Dugstad, fungerende avdelingsdirektør i byggherreavdelingen i Statsbygg kunne fortelle at de nå strammer inn regelverket når det gjelder etiske retningslinjer rundt byggematerialer og de vil følge opp med kontroller og etterlevelse av det innførte regelverket. 

–  Vi har fått på plass et overordnet regelverk med en risikoanalyse – og dette er da noe vi løpende vil følge opp på våre byggeplasser, sier Dugstad

Sterkt innlegg fra kvinnelig rørlegger rørte hele forsamlingen
BNL og byggenæringen har jobbet med rekruttering i mange år, men har ikke tidligere satt søkelys at det er får jenter og kvinner som velger vår næring.

BNL hadde invitert rørlegger Marie Linn Havsgaard som til daglig jobber som rørlegger i Chr. M. Vestrheim i Bergen . Hun er i tillegg en pådriver for å samle og rekruttere kvinner i rørleggerfaget i Bergensområdet gjennom Ingeborg-Nettverket.

«Keep Calm I’m a plumber – rekruttering av jenter til rørleggerfaget» het foredraget hennes om sine erfaringer fra sin yrkeshverdag.

– Som kvinnelig rørlegger er du kjempetøff, eller så blir du kjempetøff – eller så forsvinner du!

 Det ble en sterk beretning som førte til både latter, men også hoderysting fra hele salen. 

Konserndirektør Hanne Rønneberg avsluttet dagen med sine refleksjoner om dette temaet etter godt over 30 år i næringen og ofte som eneste kvinne. Hun kunne fortelle om mange pussige opplevelser og holdninger. – Det gjelder å ha tykk hud, sier Rønneberg.

– Sett mål og jobb med kulturen!
Rønnebergs råd til bedriftene er å sette klare mål og lage gode handlingsplaner. 

– Bedriften må virkelig ville og av de riktige grunnene. Hun advarte mot kvinnealibier og mente det er viktig å jobbe med kulturen i hele selskapet. – Slå også tydelig ned på diskriminering og trakassering. Ikke tillat bruk av hersketeknikker, sa Rønneberg.

 Les mer om BNLs generalforsamling på Bygg.no: 

https://www.bygg.no/article/1358450
http://www.bygg.no/article/1358428
http://www.bygg.no/article/1358381