BNL søker advokat/forhandler

BNL søker advokat/forhandler

Illustrasjonsbilde

Har du erfaring fra arbeidsrett og forhandlinger? BNL søker advokat/forhandler til å inngå i vår arbeidsgiveravdeling, som i dag består av fire advokater/forhandlere i tillegg til fagsjef for HMS og direktør for avdelingen.

BNL er en av de største landsforeningene i NHO og holder til i Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo, sammen med resten av NHO-fellesskapet.

Vi søker advokat/forhandler da en av våre medarbeidere slutter for å starte sin egen advokatpraksis.  Som advokat i BNL vil du inngå i et spennende og hyggelig miljø der høy kvalitet i rådgivning står i sentrum. Stillingen innebærer allsidige og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet arbeidsrett og forhandlinger. Du vil være en del av NHOs nettverk av jurister og forhandlere som jobber med arbeidsrett, tarifforhandlinger og arbeidsgiverpolitiske spørsmål, og du vil ha bred kontakt med medlemsbedrifter, andre landsforeninger i NHO-systemet og arbeidstakerorganisasjoner.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

Bistå medlemsbedriftene i arbeidsrettslige spørsmål- både innenfor den individuelle og kollektive delen av arbeidsretten – herunder deltakelse i tarifforhandlinger. Vi bistår medlemsbedriftene i form av rådgivning, informasjon, kurs og forhandlinger.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

Personen vi søker er jurist - gjerne med advokatbevilling, men det vil også foreligge mulighet for å bli autorisert som advokatfullmektig. Bakgrunn fra organisasjon, forvaltning eller advokatvirksomhet vil være positivt. Du bør ha gode faglige kvalifikasjoner og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, i tillegg til en engasjert og serviceinnstilt holdning.

I tillegg vil følgende bli vektlagt:

  • Erfaring med arbeidsrett, forhandlinger

  • Initiativ, gode forhandleregenskaper og god rolleforståelse samt evne til å arbeide selvstendig

  • God tallforståelse

Spørsmål om stillingen kan rettes til Siri Bergh, direktør for avdelingen for arbeidsgiverpolitikk og HMS, mobil: 480 25 101.

Søknadsfrist: 20. september

Søknad sendes til mari.langholm@bnl.no
Merk søknaden med: Søknad advokat/forhandler

Om BNL:
Byggenæringens Landsforening (BNL) er den største nærings- og arbeidsgiverpolitiske organisasjonen for bedrifter i byggenæringen i Norge, og vi er en av de største landsforeningene i Næringslivets Hovedorganisasjon. Vi er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer som har over 4000 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 74 000 ansatte. BNL organiserer industri og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere og entreprenører. Vi jobber blant annet med å sikre konkurransekraft og fornuftig lønnsdannelse, sikre en seriøs næring med nødvendig kompetanse, gode og stabile rammebetingelser samt konkurranse på like vilkår.