Arbeidstilsynets tilsynsstrategi

Nyhet, HMS

Publisert

Hjelmer

Illustrasjonsbilde hjelmer: Unsplash.

Arbeidstilsynet har i sitt årlige møte med partene varslet tilsyn som påvirker medlemmer i BA-bransjen. Arbeidstilsynet har valgt å prioritere forebyggende innsats i bygge- og anleggsnæringen også i 2018 og 2019.

Her er noen av de varslede tilsynsplaner for 2018/2019:

Ulykkesforebygging – tilsyn på bygge- og anleggsplasser. Uanmeldte tilsyn der sikkerhet er sentralt

Fallulykker og ulykker ved bruk av sag 

Aksjoner :

  • Fortsatt stort trykk på Arbeid i høyden/Fallulykker.  Aksjonene i 2018 skal også ta for seg bruk av sag.
  • Anleggsmaskiner og kraner - Aksjoner 2019
  • Arbeidsvarsling – trafikkdirigering (arbeidstid, tilgang toalett, mm)
  • Tunnel (både vedlikehold av eldre tunneler og driving av nye tunneler)
  • Muskel- og skjelettplager (stikkord er ergonomi og vibrasjon) Helseskadelig eksponering for kjemikalier/støv/asbest Dette er tilsyn med HMS-arbeidet der tilsynsmyndighetene ser spesielt ser på ett/to av temaene
  • Useriøsitet - sosial dumping
  • Byggherrer (Tilsyn i både tidlig fase og utførelsesfase)