Nå kan du drive benchmarking av prosjektene dine

Nyhet

Publisert

Nordic 10 – 10 er etablert som en medlemsforening og er åpen for medlemskap fra alle som ønsker å bruke benchmarking av prosjektene sine.


Prosjektet "Prestasjonsmåling i norsk BAE-næring", kalt Måleprosjektet, ble avsluttet høsten 2017. I prosjektet deltok 18 virksomheter innen bygg, anlegg og eiendom som testet ut et amerikansk benchmarkingssystem for prestasjoner; CII 10-10.

– I prosjektet ble prestasjonene målt på prosjektnivå og virksomhetsnivå i ulike faser av byggeprosessen. Konklusjonen er at målesystemet CII 10-10 anbefales tatt i bruk i norsk byggenæring som et ledd i forbedringsarbeid og for å øke produktiviteten og konkurransekraften i virksomheten og næringen, sier Rannveig R. Landet direktør i BNL og prosjektleder da prestasjonsmålingsverktøyet ble testet ut..

Nå er Nordic 10 – 10 etablert som en medlemseid forening.

 – CII 10-10 er et godt verktøy for å drive forbedringsarbeid både i prosjekter og virksomheter, sier Landet.

Som medlem i foreningen Nordic 10-10 får man tilgang til å måle og benchmarke sine prosjekter mot liknende prosjekter i Norge og ellers i verden gjennom bruk av verktøyet CII 10-10. Man får hjelp fra Sintef og NTNU, som drifter foreningen, til å komme i gang. Nordic 10-10 kan bidra med hjelp til analyser av resultatene og i utvikling og implementering av forbedringstiltak. Ønsker man for eksempel å etablere porteføljeanalyser for egne prosjekter på grunnlag av måledataene, tilbys det også assistanse for dette.

-Per i dag er verktøyet mest nyttig på prosjekt- og virksomhetsnivå, men etter hvert som antall prosjekter i databasen vokser vil det være interessant å gjøre analyser på bransjenivå, sier Landet. Brukerne eier egne data og kan ikke identifisere prosjektene de blir sammenlignet med i databasen.

Les mer på nettsiden https://nordic10-10.org/

Ta kontakt hvis du lurer på noe: