Statsbudsjett 2018: A-krimsentrene må styrkes

Bilde av en byggeplass i Oslo

Illustrasjonsbilde. Foto: BNL.

Regjeringen styrker ikke kampen mot arbeidslivskriminalitet. Norge må bruke mindre penger og øke inntektene, allikevel foreslår ikke regjeringen flere a-krimsentre. – Erfaringene fra sentrene viser at skatteinntektene øker og markedet blir bedre for de seriøse bedriftene, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Det må bli enklere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs. Det må gjennomføres flere målrettede tilsyn med bakgrunn i risikovurderinger. 

– Forholdene i byggemarkedet er komplekse, derfor trenger vi sterkere samordning av den offentlige tilsynsvirksomheten. A-krimsentrene er et godt eksempel på hvordan samordningen fungerer i praksis og faktisk gjør det enklere å være seriøs, sier Sandnes.

Heller ikke i forrige periode var a-krimsentrene med i regjeringspartienes forslag til budsjett. 

– Nok en gang overlater regjeringen til opposisjonen å kjempe frem tiltak og vise lederskap i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet. Nå må sentrene i byene styrkes og hele landet må inkluderes i ordningen, avslutter Sandnes.