Webinar innreise og karanteneregler

  • 21. jun 2021Kl. 14:00–15:00
  • Webinar (Teamsmøte)
  • Gratis (kun medlemmer)
  • Påmeldingsfrist 21.06. kl 10.00

BNL inviterer medlemmene til webinar om innreise- og karanteneregelverket mandag 21. juni 2021.  Benytt anledningen til å bli oppdatert av Iwona Kilanowska og Anita Hegg som begge jobber i BNLs arbeidsgiveravdeling.

Det er hyppige endringer og kompliserte regler knyttet til innreise og karantene, og BNL mottar mange spørsmål. Vi inviterer derfor medlemmer til et kort webinar hvor vi vil gå igjennom status for forskriftene per 21.juni 2021. Vi vil også belyse de viktigste momentene for en arbeidsgiver som har ansatte som er i eller skal til utlandet. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål underveis. Webinaret er åpent for medlemmer i BNLs bransjeforeninger.

Praktisk
Webinaret vil foregå på Teams og har et begrenset antall plasser, så det er det først til mølla prinsippet. Lenke til Teamsmøtet vil bli sendt ut til påmeldte før møtet starter. Har du spørsmål til påmeldingen ta kontakt med Mari Langholm, administrasjonssekretær i BNL: mai.langholm@bnl.no

Påmeldingsfrist er 21. juni kl 10.00

 

Ta kontakt hvis du lurer på noe: