Webinar: Fra kollega til sjef - informasjon om nytt, gratis lederprogram

  • 21. jun 2022Kl. 11.00–11.45
  • Webinar

Webinaret retter seg mot deg som skal planlegge og legge til rette for opplæring av ledere i førstelinjen. Her får du vite mer om nytt, gratis basisprogram i ledelse, som lanseres i september.

God ledelse er en forutsetning for  å legge til rette for et godt arbeidsmiljø. Som en del av IA-avtalen er det derfor utviklet et basisprogram i ledelse, som blir gratis tilgjengelig for alle. 

Basisprogrammet har to målgrupper:

  • arbeidsledere/produksjonsleder/førstelinjeledere
  • mellomledere

Både nye og mer erfarne ledere, med og uten personalansvar, skal kunne ha nytte av progrgrammet.

I dette webinaret får du blant annet vite mer om:

  • hvorfor din bedrift bør tilby opplæring til dine ledere
  • praktisk gjennomføring av lederopplæring
  • hvilke krav stilles til kursdeltakere
  • hva du kan planlegge allerede nå, og hvem du kan kontakte for å komme i gang.

Du kan se mer om opplæringsprogrammet i Arbinn

Her står det litt om hva Basisprogram i ledelse er:

https://arbinn.nho.no/hms/hr-og-ledelse/arbeidsmiljo-og-ledelse/lederopplaring-for-linjeledere---basisprogram-i-ledelse/

For å lese mer om IA-programmet bygg og anlegg, trykk her.