Webinar - Økonomiske utsikter fremover med blikk på byggenæringen

  • 21. jun 2022Kl. 15.00–16.00
  • Påmeldingsfrist 20. juni

BNL har invitert sjefsøkonom i NHO Øystein Dørum og sjefsøkonom Roger Bjørnstad i LO for å gi sine vurderinger av de økonomiske utsiktene fremover med et særlig blikk på byggenæringen.

De økonomiske utsiktene er preget av stor usikkerhet. Byggenæringen, Norges største fastlands og- distriktsnæring, har avgjørende betydning for sysselsetting og dermed verdiskaping. Sektoren sørger for bygging av boliger, offentlige bygg, næringsbygg, og viktige anlegg og infrastruktur. Byggenæringen spiller også en sentral rolle for å bidra til å løse energikrisen. Gjennom stegvis energioppgradering er det et potensiale for energieffektivisering i bygg på anslagsvis 13 Twh til 20 Twh.

Vel møtt til gratis webinar som er åpent for alle!