Medlemsmøte

Publisert

Webinar: Markedssvikten i byggenæringen - hvordan kan vi bremse nedturen?

  • 24. nov 2023Kl. 08.00–08.40
  • Påmeldingsfrist Torsdag 23. november klokken 14.00

Markedssituasjonen i byggenæringen blir stadig verre for mange. BNL inviterer derfor til medlemswebinar fredag 24. november klokken 08.00 for alle bedriftsmedlemmer.

Foto: Bigstock

Byggenæringen står i en krevende markedssituasjon med høye byggekostnader, høy rente og sviktende marked. Nybyggmarkedet fortsetter å fall og BNLs medlemsundersøkelse viser at nesten 70 % ser negativt på markedssituasjonen de neste seks måneder. Statsbudsjettet ga ingen håndsrekning til byggenæringen. BNL opplever at politikeren forstår situasjonen og konsekvensene en for stor nedgang i byggenæringen betyr for samfunnet. Vi har forventninger til at de tar dette med seg inn i forhandlingene om statsbudsjettet, BNL har gitt konkrete innspill til tiltak som kan gi aktivitet i 2024 og 2025.

På webinaret får du analyse av markedssituasjonen, gjennomgang av virkemidlene BNL foreslår for Regjeringen og orientering om hvordan vi jobber. Vi må nå øke presset på politikerne, og vi viser hvordan bedriftene kan bidra.

Velkommen til webinar!

Programmet for medlemswebinaret er:

08.00-08.05

Nina Solli

Adm. direktør BNL

Innledning og litt om den politiske prosessen med statsbudsjettet

08.06-08.16

Eirik Gjelsvik

Styreleder BNL

Analyse av dagens markedssituasjon for byggenæringen

08.17-08.27

Guro Hauge

Direktør samfunnspolitikk

Gjennomgang av BNLs tiltakspakke

08.28-08.35

Nina Solli

Veien videre og hvordan medlemmene kan påvirke den politiske prosessen

Meld deg på her, så får du tilsendt lenke til Teams-webinaret.  

Vi gjør oppmerksom på at webinaret blir tatt opp.