Seminar

Publisert

Webinar om oppdateringer i Arbeidsmiljøloven

  • 30. nov 2023Kl. 12.00–14.00
  • Påmeldingsfrist 29. november

Få med deg gratis webinar om viktige lovendringer i arbeidsmiljøloven som trer i kraft fra 1. januar 2024. Webinaret tilbys kun for NHOs medlemmer.

I dette webinaret vil man gjennomgå regjeringens oppfølging av Fougnerutvalget. Fra 1.1.2024 trer flere sentrale endringer i arbeidsmiljøloven i kraft, som blant annet utvidet arbeidsgiveransvar ved nedbemanning for virksomheter i konsern (annet passende arbeid / konsernfortrinnsrett), samarbeid, informasjon og drøftelse i konsern, ny bestemmelse som skal tydeliggjøre grensen mellom arbeidstaker og selvstendig oppdragstaker, midlertidige ansettelser, verneombud og arbeidsmiljøutvalg m.m.

Bakgrunn:
Stortinget har vedtatt viktige lovendringer om blant annet utvidet arbeidsgiveransvar i konsern og tydeliggjøring av grensen mellom arbeidstaker og selvstendig oppdragstaker. Forslagene følger opp NOU 2021:9 (Fougner -utvalget) som vurderte ulike tilknytningsformer og virksomhetsorganisering i arbeidslivet.

Advokatene Eirik Hognestad og Silje Almestrand i NHOs advokattjenester, gir en gjennomgang av hovedinnholdet i de nye reglene og gir råd om hvordan virksomheten kan innrette seg.

Det vil bli mulighet til å stille spørsmål underveis i chat.

Webinaret kan sees i opptak i etterkant.