Digitalt frokostmøte om Sikkerhetsarbeidet i BA bedrifter

  • 26. sep 2023Kl. 08.30–10.00
  • Påmeldingsfrist 25. september

På dette webinaret har vi invitert blant annet representanter fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Næringslivets Sikkerhetsråd, og NHO som vil reflektere rundt hvilke mulige trusler/eksponering som bedriftene står ovenfor, videre endringer i trusselbildet som har/kan ha betydning for aktørene i BA næringen.

I tillegg vil Nelfo delta og gi oss gode eksempler på hvordan de sammen med sine medlemsbedrifter jobber med dette. 

Agenda

  • 8:30 Velkommen v/Lars Jacob Hiim (Administrerende direktør Boligprodusentene)
  • 8:35 De store linjene – hvilke sikkerhetsutfordringer står Næringslivet overfor? /Odin Johannessen Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)
  • 8:50 "Sikkerhetsarbeidet i BA bedriftene" v/ Christopher McCabe / Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)
  • 9:05 Hvordan jobber NHO med sikkerhet v/Cecilie Giil (NHO)
  • 9:20 Slik jobber vi ut mot våre medlemmer v/Jon Steinar Sjøvik Hanestad (NELFO)
  • 9:35 Eksempel fra bransjen
  • 9:50 Paneldebatt og avrunding ledet av Lars Jacob Hiim

Lenke til påmedte blir utsendt mandag 25.9.