Konferanse, Klima

Publisert

Byggenæringens klimakonferanse

  • 30. nov 2023Kl. 09.00–16.00
  • Påmeldingsfrist 22. november

Hvilke klimakrav vil bygg-, anleggs og eiendomsnæringen møte i tiden som kommer? Hvordan påvirker beslutninger i EU, hos myndighetene her hjemme eller blant store, offentlige bestillere hvordan næringen skal levere?

Byggenæringens klimakonferanse skal gi oversikt over de viktigste nyhetene bygg-, anlegg
og eiendomsnæringen må forholde seg til. Konferansen skal også vise konkrete løsninger for å levere på klimakravene, dele «best practice» og erfaringer.
Byggenæringens klimakonferanse er arenaen for praktikeren, enten du er tiltakshaver, prosjekterende, utførende eller leverandør.

Byggenæringens Klimakonferanse 2023 finner sted i Oslo Rådhus 30. november klokken 09:00.
Konferansen avsluttes også i år med festmiddag i bankettsalen fra klokken 18.00.