Digitalt medlemsmøte - Lovverk ifm. arbeidstid muligheter og utfordringer

  • 6. jun 2023Kl. 08.15–09.00

Mer informasjon og program kommer

Foredragsholder er Anita Hegg.