Digitalt medlemsmøte - Enkelt å være seriøs?

  • 11. apr 2023Kl. 08.15–09.00
  • Påmeldingsfrist 7. april

Foredragsholdere er Kjetil Tvedt og Jørgen Leegard. 

Agenda – webinar – Enkelt å være seriøs

  1. Dette jobber BNL og NHO med nå – aktuelle prosessar v/Jørgen Leegård og Kjetil Tvedt, BNL
  2. Er det konkurranseulemper i marknaden for seriøse bedrifter?
    1. Bedriftene som er med forteller kort om utfordringer de møter relatert til seriøsitetsarbeidet (maks 3-5 min kvar)
  3. Tiltak
    1. Det er ei rekke tiltak som ligg på bordet frå arbeidet med rapporten "Enkelt å være seriøs", korleis jobbar vi videre med disse ut fra tilbakemeldingane frå bedriftene?
  4. Eventuelt