Hvordan skal vi få flere kvinner til å velge byggenæringen?

BNL tar initiativ til en møteplass som skal komme opp med konkrete tiltak for å øke kvinneandelen i bygg- og anleggsnæringen.

PROGRAM (Med forebehold om små endringer)

08:30              Kaffe

09:00 - 09:05  Velkommen, Jon Sandnes, Adm. dir. i BNL

09:05 - 09:20  En hilsen fra Hanne Bjurstrøm, Likestillings- og diskrimineringsombud

09:20 - 09:35   Kan bedre mangfoldsledelse øke verdiskapingen? Kari Sandberg adm. dir. i EBA

09:35 - 09:50   Sterkere sammen,  Eli Hermine H. Eide, Fagsjef i Rørentreprenørene Norge

09:50 - 10:05   Slik jobber Forsvaret med å rekruttere kvinner, Gry B. Hauge, Senior markedsfører/rådgiver i Forsvarets Mediesenter

10:05 - 10:17    Et helt arbeidsliv som kvinne i byggenæringen, Hanne Rønneberg, Konserndirektør i Sintef

10:18 - 10:30    Mangfold er en nødvendighet for å lykkes, Grete Aspelund, Adm. dir. i Sweco

10:30 - 10:45  Pause

10:45 - 10:55   Det handler om å velge, Daniel Siraj, Konsernsjef i Obos

10:55 - 11:05   Jantelov, Pippi Langstrømpe og # metoo, Bettina Gerti Gross, Head of business development Nordic PNC

11:05 - 11:20    Godt samarbeid, Neda Maria Kaizumi, HMS-sjef i Caverion og Kristine Wendt, leder av Kvinner og Teknikk avd. Oslo og Klubbleder i Caverion.

11.20 - 11.30   Kvinner på byggeplass - en solskinnshistorie? Eirik Gjelsvik, Konserndirektør i Backegruppen 

11:30 - 11:45   Pause

11:45 - 12.00   To enkle regler, Synnøve Lyssand, Byggherredirektør Sandberg i Statsbygg

12:00 - 13:00   Lunsj

 13:00 - 14:45  Workshop

14:45 - 15.15    Oppsummering og veien videre  v/ Jon Sandnes, adm. dir. i BNL

Ta kontakt hvis du lurer på noe: