Byggenæringens Landsforening

Innhold

Kurs i arbeidsrett del 1 - inngåelse av arbeidsforhold

  • 12. sep 2019Kl. 08:00–11:30
  • Næringslivets hus Majorstuen, Oslo
  • 2200 kr for medlemmer 3200 kr for ikkemedlemmer
  • Påmeldingsfrist 4. september 2019

Kurset gir grunnleggende forståelse for arbeidsgivers muligheter og forpliktelser innenfor de rammene for arbeidsgivers styringsrett som gjelder ved inngåelse av arbeidsforhold - ansettelser.

Inngåelse av arbeidsforhold - ansettelser
Sentrale temaer i dette kurset er:

  • fast eller midlertidig ansettelse
  • innleie, entreprise eller direkte ansettelse
  • prøvetid

Hvem passer kurset for?
Kurset passer for ledere og HR-ansatte som ønsker å bli tryggere på rammene for deres ledelse, samt få oversikt over hvor fallgruvene befinner seg og hva en skal gjøre for å unngå å falle i disse.

Kurset er første del av tre kurs inndelt etter inngåelse av arbeidsforholdet, styringsrett under arbeidsforholdet og opphør av arbeidsforholdet. Det er anledning til å ta ett eller flere av delkursene.

Kurset holdes av advokat og forhandler Eirik Utstumo og Iselin Bauer Seeberg.

Det blir servert frokost og kaffe fra kl. 0800.

Tre kurs
Dette er første av tre kurs som har arbeidsrett i byggenæringen som tema. Du kan melde deg på alle tre kursene med en gang!
Del to av kurset holdes tirsdag 22. oktober, kl. 0830-1130
Del tre av kurset holdes tirsdag 26. november 2019, kl. 0830-1130

Melder du deg på alle tre kursene blir prisen 6000 for medlemmer og 9000 kroner for ikke-medlemmer.
Det tas forbehold om endring av tidspunktene for delkursene ved lav deltakelse.