Instruktørkurs - sikker bruk av arbeidsutstyr

  • 24. apr 2023til 25. apr 2023
  • Påmeldingsfrist 11. april

Hensikten med kurset er å gi deltakerne kunnskaper om tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av sikkerhetsopplæringen, slik at de kan fungere som instruktører i egen bedrift og gi praktisk opplæring i henhold til kravene i ny forskrift for bruk av arbeidsutstyr.

24. april til 25. april 2023

Scandic Hotel, Askerveien 61

Pris: Kr 7950,-/ 9240, -

Målgruppe

Personer som skal være instruktører for bruk av arbeidsutstyr underlagt særskilt sikkerhetsopplæring i egen bedrift (for eksempel baser, arbeidsledere, verneombud, HMS-leder etc.)

Kursinnhold

Kurset legger opp til at deltakerne blir kjent med forskriften med spesiell vekt på opplæringskravene for arbeidsutstyr som krever særskilt og dokumentert sikkerhetsopplæring.

Kurset gjennomføres som forelesning, diskusjon og praktisk trening. En stor del av undervisningen foregår i mindre grupper som driver praktisk instruksjonstrening med egen instruktør (videoopptak og tilbakemelding i gruppene).

Varighet

2 dager