IA-programmet inviterer til en "Støvdag"

  • 8. jun 2022Kl. 09.00–11.30
  • Webinar

Mange arbeidstakere innen Bygg- og anleggssektoren eksponeres daglig for støv i arbeidet. IA-programmet vil i samarbeid med Stami arrangere webinaret "Støvdagen" presentere hvilken risiko støv representerer. Vi tar for oss kvartsstøv, trestøv, biologisk støv og asbest.

Mange arbeidstakere innen Bygg- og anleggssektoren eksponeres daglig for støv i arbeidet. Statens Arbeidsmiljø Institutt sin overvåkning av norsk arbeidsmiljø (NOA) viser at halvparten oppgir at de utsettes for forurensing i lufta de puster i. Ofte er dette støv, av forskjellig type og partikkelstørrelse. Ikke alt av dette er helsefarlig, men i mange tilfeller vil en lengre eksponering føre til helseplager.

IA-programmet vil i samarbeid med Stami arrangere webinaret "Støvdagen" presentere hvilken risiko støv representerer, relevante forskrifter og målemetoder samt hva som gjøres for å kartlegge faren og hvordan vi kan sørge for trygge arbeidsplasser med kontroll på støvbelastningen. Vi tar for oss kvartsstøv, trestøv, biologisk støv og asbest. 

Webinaret vil også gi eksempler på praktiske problemstillinger og hvordan bedriftene har løst dette. 

Meld deg på her!