Seminar

Publisert

Fremtidens grønne byggenæring – for bygg, anlegg og eiendom

 • 31. mai 2022Kl. 10.00–12.00
 • Næringslivets Hus

BNL inviterer til konferanse og debatt om fremtidens grønne byggenæring tirsdag 31. mai.

Foto: Skanska

Byggenæringen i Norge omsetter i utførende del for om lag 550 milliarder kroner, byggevareindustrien og handel for om lag 300 milliarder og eiendomssektoren for ca. lag 300 milliarder kroner.

Det betyr at byggenæringen i Norge totalt sett omsetter for om lag 1 100 milliarder kroner og sysselsetter ca. 360 000 mennesker.

Byggenæringens størrelse gjør at næringens rammevilkår og utvikling påvirker i stor grad også andre sektorer i samfunnet.

Norge skal nå klimamål fastsatt i Parisavtalen og andre avtaler, og de mål Stortinget i tillegg har fastsatt for Norge.

Skal vi sammen klare å nå disse målene, og klare å omforme en så stor næring til en grønn næring, betyr det mer gjenbruk, ombruk og minst mulig utslipp. I tillegg må det stilles til rådighet adskillig større midler til forskning og utvikling og implementering. 

Byggenæringen har derfor gjennom BAE-rådet skrevet til regjeringen, hatt møte med statsråd Vestre, og bedt om 100 millioner kroner til FoU for næringen, som øremerkede midler gjennom Forskningsrådet. Til å drøfte næringens utfordringer og behov for FoU har vi samlet et knippe aktører fra næringen for innspill og debatt.

Meld deg på den åpne delen her

PROGRAM

Programleder: Guro Hauge, fagansvarlig Bygg og Materialer, Miljøstiftelsen Zero

Innledere er:    

 • Siri Hunnes Blakstad, konserndirektør i SINTEF Community
 • Anniken Hauglie, viseadm. direktør i NHO

Sekvens 1:

BAE-rådet har bedt om 100 millioner kroner til forskning og utvikling øremerket for byggenæringen.


Problemstilling: Forskning i byggenæringen

Forskningsmidler til byggenæringen? Hva skal vi bruke de til og hva kan vi få til sammen?

Innleder – innspill 3 min innledning, deretter debatt.

 • Eirik Gjelsvik – styreleder EBA
 • Heidi Finstad -Treindustrien
 • Tone Tellevik Dahl – Norsk Eiendom

Debatt:

 • Catharina Bjerke, Veidekke
 • Harald Nikolaisen, Statsbygg
 • Mathis Grimstad, Stor-Oslo Eiendom
 • Egil Skavang, Arkitektbedriftene og leder av BAE-rådet
 • Liv Kari Skudal Hansteen, RIF

Sekvens 2: Problemstilling: Utvikling i byggenæringen

Mindre bedrifter har som regel ikke ressurser til å være med på forskningsprosjekter, men U i FoU er like viktig. Hva skal til for at vi får til ønsket utvikling i små og mellomstore bedrifter?

Innleder – innspill

 • Merete Bellingmo, Naml
 • Ane Dyrnes, VBL
 • Marianne Wætnes Røiseland, Rørentreprenørene

Debatt

 • Karsten Egeland Raddatz, Hageform
 • Anders Øiaas, Timberbygg
 • Harald Nikolaisen, Statsbygg
 • Hans-Kristian Meling, Murermester H. Meling
 • Siri Hunnes Blakstad, Sintef Community

Sekvens 3: Problemstilling: FoU

Hvordan skal industrien og boligprodusenter utvikle produkter og boliger, som tjener formålet? Hva slags forretningsstrategi skal de ha for å kunne gå fra mest nytt, til å være med på en sirkulær økonomi med gjenbruk og ombruk

Innleder – innspill

 • Jørns Sjøgren, Byggevareindustrien
 • Hilde Widerøe Wibe, Norske Trevarer
 • Lars Jacob Him, Boligprodusentene

Debatt

 • Vera Flatebø, Byggsystemer Moelven Industrier?
 • Arne Jebsen, Hunton
 • Gunnar Adolf Aanesland, Aanesland Fabrikker
 • Siri Blakstad Hunnes, Sintef Community