Webinar om nytt lovforslag om innleie

  • 21. jun 2022Kl. 08.30–09.30
  • Påmeldingsfrist 20. juni

19. januar i år kom regjeringens høringsnotat med forslag til omfattende innstramminger i regelverket for innleie fra bemanningsforetak. Blant forslagene var et forbud mot innleie til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo-regionen, og å fjerne adgangen til å leie inn ved arbeid av midlertidig karakter som blant annet ved sesong- og arbeidstopper.

NHOs Nina Melsom.

Høringsfristen var 19. april og NHO advarte i høringssvaret sterkt mot disse forslagene. I dag kom regjeringens proposisjon til Stortinget. Forslaget om forbud mot innleie til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo-regionen opprettholdes. Forbudet skal ha virkning fra 2023, og med overgangsordninger for allerede bindende kontrakter. Også forslaget om å oppheve adgangen til innleie når arbeidet er av midlertidig karakter opprettholdes, men departementet åpner for senere å kunne gi unntak for innleie av helsepersonell, og for visse rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse.  

NHO inviterer til webinar tirsdag 21. juni kl 08.30-09.30, der Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO, Margrethe Meder, leder for NHOs advokattjenester og  Silje Almestrand, advokat i NHOs advokattjenester, vil orientere om hva som skjer fremover nå, og gi en gjennomgang av hovedinnholdet i proposisjonen.