BNL på Arendalsuka 2022 - Kontroll og tilsyn

  • 17. aug 2022Kl. 12.00–13.00

BNL er tungt tilstede på Arendalsuka i år. Vi har blant annet et eget arrangement på onsdag 17.8 klokken 12.00.

BNLs arrangement heter: "Hvordan kan kontroll og tilsyn bidra til å kaste kjeltringene ut av byggenæringen?

BNL og forumet Seriøsitet byggenæringen (SMSØ) ønsker å drøfte hvordan tilsyn og kontroll kan bidra til å kaste kjeltringene ut av næringen, og være med å støtte en seriøs byggnæring. Vi ønsker å drøfte hvordan vi kan videreutvikle dagens tilsyn og kontroll, bruke de ressurser vi har på en enda bedre måte, slik at næringen når de mål vi har, bærekraftig og grønn, og kompetansedrevet og seriøs.

Arrangementet finner sted onsdag 17. august klokken 1200-1300 på Mør Biffhus i Pollen, Arendal. 

For oppdatert program, trykk her