Webinar - Nedbemanning og permittering – regler og vilkår

  • 7. mar 2023Kl. 08.15–09.00

Mange av våre bedrifter er i en situasjon der de er nødt til å vurdere eller gjennomføre nedbemanninger og/eller permitteringer. I en slik situasjon er det viktig å kjenne regelverket. Webinaret arrangeres for BNLs medlemsbedrifter av Rørentreprenørene Norge.

Foredragsholder er Iselin Bauer Seeberg fra BNL.

Dette webinaret vil blant annet ta for seg følgende:

  • Når er det anledning til å gjennomføre oppsigelser grunnet bedriftens situasjon?
  • Hvordan går vi frem? Gjennomgang av prosessen
  • Drøftelser med tillitsvalgte
  • Utvelgelseskriterier og utvelgelseskrets
  • Hvilke fallgruver bør vi være oppmerksomme på?

Deltakelse er gratis og åpen for alle medlemmer av BNLs bransjeforeninger. Følg med på nettsidene til BNL og Rørentreprenørene Norge for påmeldingslenke som legges ut cirka én uke før.