BNL på Arendalsuka - Utdanning- Et mål eller middel?

  • 17. aug 2022Kl. 13.30–14.35

NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon, Nelfo, Norsk Industri, Byggenæringens Landsforbund inviterer til arrangement under Arendalsuka 2022.

For norske bedrifter er det viktig å ha tilgang på nok og riktig kompetanse. Hvordan kan myndighetene legge bedre til rette for en kompetansepolitikk som sørger for at næringslivets behov blir dekket og ikke at alle får utdanne seg til det de ønsker. Er størrelsen på klassene godt nok dimensjonert for å møte behovet bedriftene har?

Debatten arrangeres av NHO, Norsk Industri, Byggenæringens landsforening og Nelfo i fellesskap.

Onsdag 17/8 2022 13:30 - 14:35
 
MØR biffhus, møterom oppe

For mer informasjon om deltakere i debatten, trykk her.