BAE NyttårsJAZZ

  • 23. aug 2022Kl. 16.00
  • Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo - Forstanderskapssalen
  • Gratis

- en uformell møteplass der representanter for myndighetenemøter BAE-næringens organisasjoner

PROGRAM

16.00 Ankomst med lett servering og jazz

16.30 Velkommen v/BAE-rådets leder Egil Skavang

Bærekraft samler næringen, kundene og kunnskapsmiljøene til innsats:

  • Markedet tvinger frem bærekraftige løsninger! v/ Olav Løvstad, Leder seksjon Eiendom & Entreprenør i DNB
  • Framsikt – hva må BAE-næringen klare å levere? v/ Siri Blakstad, konserndirektør SINTEF Community
  • Samhandling politikk og næring. Har du tre ting du ønsker fra – og tre lovnader til BAE-næringen?

Debatt

  • Mani Husseini – Arbeiderpartiet, Liv Kari Eskeland, Høyre og Lars Haltbrekken – SV
  • Avrunding ved BAE-rådets leder

18.45 Mingel med mat, drikke og jazz

20.00 Slutt