Statsbudsjettet 2018

Sandnes i Vandrehallen.jpeg

Statsbudsjettet for 2018 - Regjeringen må ruste opp den digitale infrastrukturen

Publisert: 12.10.2017 Endret: 12.10.2017

Her samler vi BNLs kommentarer til Statsbudsjettet 2018.

stortinget.png

Pressemeldinger fra BNL

Regjeringen må ruste opp den digitale infrastrukturen

Det må planlegges og bygges raskere og sørge for bedre kontroll i drift og vedlikehold. - Digitalisering vil gi mer vei og jernbane for pengene, mener Byggenæringens Landsforening, (BNL).

A-krimsentrene må styrkes
Regjeringen styrker ikke kampen mot arbeidslivskriminalitet. Norge må bruke mindre penger og øke inntektene, allikevel foreslår ikke regjeringen flere a-krimsentre. – Erfaringene fra sentrene viser at skatteinntektene øker og markedet blir bedre for de seriøse bedriftene, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Næringsvennlig skatteopplegg – fjerner maskinskatten

Næringslivet har fått gjennomslag og regjeringen foreslår å fase ut eiendomsskatten på verker og bruk. – Dette har vi sammen med NHO kjempet for lenge og vil være et viktig tiltak for å bedre rammevilkårene for hjørnestensbedrifter i distriktene, sier Jon Sandnes i BNL.

Regjeringen overser yrkesfag og fagskole
Regjeringen snakker om behovet for håndverkere og fagarbeidere, men det er dessverre få spor av det i budsjettforslag, sier Jon Sandnes i BNL.

Hovedkommentar fra NHO:

Et godt budsjett for arbeidsplasser (NHO.no)Kommentarer fra andre landsforeninger kan du lese på NHOs nettsider her

Statsbudsjettet 2018

Høringsinnspill fra BNL

KONTAKT

Jon Sandnes

Administrerende direktør

  Telefon:  

  Mobil:   950 83 894

  E-post:  

Jomar Talsnes Heggdal

Fagsjef - næringspolitikk

  Telefon:  

  Mobil:   901 73 541

  E-post:  

Siri Stang

Kommunikasjonssjef

Pressekontakt og ansvarlig for nettsider og trykksaker

  Telefon:  

  Mobil:   995 94 951

  E-post: