Veileder mot sosial dumping

Publisert: 13.02.2018 Endret: 13.02.2018

BNL får ofte spørsmål om regelverk mot sosial dumping. – Jeg ønsker å minne om vår veileder som heter «Veileder mot sosial dumping». Den gir en god oversikt over gjeldende regelverk og inneholder mange konkrete råd, sier Siri Bergh, advokat og direktør for arbeidsgiverpolitisk avdeling i BNL.

siribergh_bredde.png

Siri Bergh, advokat og direktør for arbeidsgiverpolitisk avdeling i BNL

Veilederen ble i sin tid utarbeidet i samarbeid med bransjeforeningene og Fellesforbundet, men den er revidert flere ganger i henhold til endret lovverk og satser.

Den siste utgaven er fra juni 2017

– En riktig forståelse og praktisering av regelverket er en forutsetning for å oppnå byggenæringens hovedmål om å være en lønnsom og respektert næring. Dette oppnår vi gjennom troverdighet, langsiktighet, kvalitet og høy etisk standard, sier Bergh.

Veilederen kan lastes ned  her: 

Veilederen er oppdatert per juni 2017 med justerte satser på dette tidspunkt.