Samferdselsministeren testkjører modulvogntog sammen med Treindustrien

Publisert: 12.06.2017 Endret: 12.06.2017

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen skal være med på testkjøring av modulvogntog tirsdag 13. juni kl 15.00 på Eidsvoll ved Andelva rasteplass nordgående retning.

solvik_olsen.jpg

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen testkjører modulvogntog sammen med Treindustrien. Foto: Samferdselsdepartementet

I 2014 ble modulvogntogordningen gjort permanent, men den er ikke åpnet vegstrekninger fra norske industribedrifter inn til riksvegnettet/ stamveinettet.  Dagens situasjon gir en svært uheldig konkurransevridning hvor norsk industri taper i konkurransen mot utenlandsk. Dette er en svært viktig sak for hele industrien og kan bidra til tap av arbeidsplasser og nedleggelser dersom man ikke får løst denne utfordringen. Lengre vogntog gjør at man kan øke godsmengden per transport med 55 prosent og redusere antall lastebiler på veien med 33 prosent.

Nå har Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen personlig engasjert seg i saken. Han ønsker å være med på en testkjøring sammen med næringen av disse vogntogene for å se på hva som er utfordringene med disse kjøretøyene. Vi er alle opptatt at sikkerhet skal være høyt prioritert og da er det viktig å sjekke ut om hvordan de ulike vogntogene oppfører seg på veien.

Treindustriens leder Heidi Finstad og flere andre representanter fra næringsliv og organisasjoner vil være tilstede.