Tariffoppgjøret 2018 er i gang

Publisert: 12.03.2018 Endret: 12.03.2018

Mandag overleverte LO sine krav til NHO. Her er noen viktige datoer fremover, og informasjon til NHOs medlemmer om oppgjøret.

handshake2018 .jpg

Med dette håndtrykket er tariffoppgjøret i gang. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund utveksler sine respektive krav i tarifforhandlingene. Det er knyttet stor spenning til hva NHO og LO kommer frem til i spørsmålet om AFP, tjenestepensjon og hva Norsk Industri og Fellesforbundet kommer frem til i spørsmålet om reise, kost og losji. Foto: Anne Birgitte Hjelseth, NHO.

Hans-Christian Gabrielsen og Kristin Skogen Lund møttes med sine respektive forhandlingsdelegasjoner mandag 12. mars. Det tradisjonelle håndtrykket mellom NHO-sjefen og LO-lederen markerte starten på årets tariffoppgjør.

 

Dette skjer i lønnsoppgjøret:

  • 12. mars: Kravoverlevering
  • 13. mars: Forhandlingene starter
  • 22. mars: Eventuelt brudd i forhandlingene
  • 3. april: Mekling
  • 8. april: Eventuell streik          

    

Årets oppgjør er samordnet, som betyr at NHO og henholdsvis LO og YS forhandler alle sine tariffavtaler under ett, i ett felles forhandlingsløp. Alle NHO-medlemmer som har tariffavtale med LO eller YS er omfattet av det samordnende lønnsoppgjøret. Denne oppgjørsformen velges når det er store, prinsipielle spørsmål som må avklares mellom partene. I år er det særlig spørsmål knyttet til AFP-ordningen og tjenestepensjon som er bakgrunnen for at man har valgt et samordnet oppgjør.

Forhandlingene starter tirsdag 13. mars, med forhandlingsfrist torsdag 22. mars. Det er flere krevende temaer i årets oppgjør, og det er derfor stor sannsynlighet for at oppgjøret vil ende i brudd og påfølgende mekling. En eventuell mekling vil skje etter påske med avslutning lørdag 7. april 24:00. En eventuell streik vil først kunne iverksettes ved arbeidstidens begynnelse søndag 8. april 2018.

Adm. dir i BNL Jon Sandnes og direktør for arbeidslivspolitikk og HMS i BNL SIri Bergh deltar i NHOs delegasjon.

Forbundsvise tilpasninger

Det vil bli gjennomført forbundsvise tilpasningsforhandlinger i perioden 14. - 20. mars. Tilpasningsforhandlingene vil ha et begrenset omfang, og det er ikke streikerett på spørsmål som tas opp her. Dersom partene ikke blir enige, videreføres dagens bestemmelser uendret.

Dersom det blir endringer i de forbundsvise forhandlingene, vil ikke disse bli gjort kjent før det foreligger en løsning i de sentrale forhandlingene.

 

Les mer her på NHO.no