Videreføring av forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge

Publisert: 31.10.2016 Endret: 31.10.2016

Tariffnemda har truffet vedtak om videreføring av forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge 2016-2018.

Tariffnemnda kan etter krav fra en arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon fastsette at lønns- og arbeidsvilkår som følger av en tariffavtale skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter, også for utenlandske arbeidstakere og uorganiserte norske arbeidstakere.

Tariffnemndas vedtak innebærer at forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser 27. november 2014 nr. 1482 om delvis allmenngjøring av videreføres uendret, men med justerte lønnssatser.

For nærmere omtale og begrunnelse for forskriften for øvrig vises til Tariffnemndas opprinnelige vedtak 21. november 2006 om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge

Her er den nye protokollen