Minstelønnssatser allmenngjort

Publisert: 12.05.2017 Endret: 12.05.2017

Minstelønnssatsene i byggfagoverenskomsten er nå allmenngjort, med virkning fra 1.juni 2017.

I forskrift 23. september 2016 nr. 1241 om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge gjøres endringer i satsene i § 4.

§ 4 skal lyde:

Arbeidstakere som utfører bygningsarbeid, jf. § 2, skal minst ha en lønn per time på:

a) For faglærte: kr 197,90

b) For ufaglærte uten bransjeerfaring: kr 177,80 For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: kr 185,80

c) For arbeidstakere under 18 år: kr 119,30