Mødre- og fedrekvoten øker til 14 uker

Publisert: 10.11.2017 Endret: 10.11.2017

Regjeringen følger opp Stortingets anmodningvedtak og foreslår å øke fedrekvoten til 14 uker. Samtidig er mødrekvoten foreslått endret til 14 uker. Endringene vil trolig tre i kraft 1. juli 2018, skriver Barne- og likestillingsdepartementet i en pressemelding.

baby_far.jpg

Stortinget vedtok 11. oktober 2017 å anmode regjeringen til å øke fedrekvoten til 14 uker for å gi barn og fedre tid sammen og bidra til likestilling i arbeidslivet. Regjeringen vil følge opp Stortingets vedtak og foreslår at mødre- og fedrekvoten blir utvidet fra 10 til 14 uker.

Regjeringen tar sikte på at endringene vil tre i kraft fra 1. juli 2018. Dette innebære at endringene gjelder for fødsler og omsorgsovertakinger som skjer fra og med 1. juli 2018.