Er Nærings-ph.d. noe for din bedrift?

Publisert: 09.06.2017 Endret: 09.06.2017

Forskningsrådet tilbyr økonomisk støtte til bedrifter som ønsker å utføre et mindre forskningsprosjekt i form av et doktorgradsprosjekt. Alle kvalifiserte Nærings-ph.d.-søknader kan motta prosjektstøtte i år

FR_logo_Bm_rgb.png

– Nærings-ph.d. er et veldig godt tilbud for små og store bedrifter som vil satse på forskning og utvikling, sier divisjonsdirektør Anne-Kjersti Fahlvik.

– Nærings-ph.d. er et veldig godt tilbud for små og store bedrifter som vil satse på forskning og utvikling i sin virksomhet. Prosjektet kan benyttes til å utvikle eller bedre prosesser, forretningsmodeller, produkter eller tjenester som bedriften selger, sier divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik i Forskningsrådet.

Nærings-ph.d.-prosjektet skal være relevant for bedriften og utføres av en ansatt i virksomheten." Prosjektet bidrar blant annet til å styrke både forskningskompetansen og konkurranse- og innovasjonsevnen til bedriften.

Forskningsrådet finansierer opptil 50 prosent av de totale prosjektkostnadene gjennom Nærings-ph.d.-ordningen.

Se Nærings-ph.d.-utlysningen

Ta gjerne kontakt med sekretariatet for Nærings-ph.d. dersom du har spørsmål. 

Nærings-ph.d (Doktorgrad i bedrift):

Nærings-ph.d. har støttet over 330 prosjekter siden 2008 og opplever en betydelig vekst i antall søknader årlig.

Nærings-ph.d. er åpen for alle fagområder

De tar i mot søknader fortløpende - ordningen har ingen søknadsfrist.

Bedriften kan fritt velge hvilket universitet eller hvilken høyskole som dere ønsker å samarbeide med, så lenge det er en godkjent gradsgivende institusjon.