Lettvint av Datatilsynet, mener LO og NHO

Publisert: 13.06.2018 Endret: 13.06.2018

– Arbeidslivskriminalitet er et stort samfunnsproblem og et ran av fellesskapet. Da blir det for lettvint av Datatilsynet å kritisere uten å komme med løsninger, sier arbeidslivsdirektør Nina Melsom og LO-sekretær Trude Tinnlund.

NinaMelsom.jpg

- Arbeidslivskriminalitet er en trussel mot det gode arbeidslivet vi har i Norge. Årlig går vi glipp av anslagsvis 28 mrd kr i tapt verdiskaping, sier Nina Melsom, direktør for Arbeidsliv NHO. (Foto: Moment studio)

 

Datatilsynets direktør mener regjeringens kamp mot arbeidslivskriminalitet kan true personvernet og ønsker en grundigere utredning (NRK Morgennytt 11. juni). Det får både LO og NHO til å reagere. 

– Min oppfordring til Bjørn Erik Thon i Datatilsynet er å være med på å finne de gode løsningene fremfor å bare se problem. Jeg frykter at fundamentet i det norske velferdssamfunnet kan forvitre hvis vi ikke tar skurkene, sier Nina Melsom.

Les NHOs seks tiltak mot arbeidslivskriminalitet.

LO-sekretær Trude Tinnlund er enig:

– Arbeidslivskriminalitet undergraver finansieringen av vårt velferdssamfunn fordi milliarder unndras statskassa hvert år, samtidig som den utkonkurrerer seriøse aktører og utnytter arbeidstakere gjennom sosial dumping, sier hun.

Felleskapet Norge går glipp av anslagsvis 28 milliarder kroner i tapt verdiskaping per år, ifølge beregninger gjort av Samfunnsøkonomisk analyse. Disse pengene vil LO og NHO heller bruke på sykehjemsplasser, veier og utdanning.

Taushetsplikten bidrar i dag til å beskytte kriminelle ved at det er vanskeligere å identifisere gjengangere og kriminelle nettverk. Dette påvirker konkurransen i næringslivet og innebærer at seriøse bedrifter taper markedsmuligheter til fordel for useriøse.

– Vi skal selvfølgelig ta hensyn til personvernet, men vi må ha de riktige verktøyene tilgjengelige. Dette handler jo først og fremst om at offentlige etater må kunne utveksle informasjon seg imellom, og ikke om å tilgjengeliggjøre sensitive personopplysninger, understreker Melsom.

– Etableringen av arbeidslivskrimsentrene hvor etatene skal samarbeide, har store problemer fordi de med dagens regelverk ikke kan dele informasjon med hverandre. Taushetsplikten beskytter de kriminelle aktørene slik det er i dag og sånn kan vi ikke ha det, mener LO-sekretær Trude Tinnlund.