Landsdekkende risikoaksjon

Publisert: 11.04.2018 Endret: 11.04.2018

I april gjennomfører tilsynsmyndighetene en landsdekkende aksjon for å sjekke om industri- og avfallsbedrifter vet hvilke farer som kan oppstå på arbeidsplassen, og hvordan de kan hindre at det skjer.

hjelmer2.jpg

– Risikovurdering på arbeidsplassen lønner seg. Enkelt sagt handler det om å skaffe seg oversikt over farer og problemer som kan oppstå og hvordan en kan unngå at de skjer, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. Hun peker på lønnsomheten ved å unngå skader, uhell og kostbare driftstap.

Temaet er valgt fordi risikovurdering er hjørnesteinen i en virksomhets HMS-styring. Den skal danne grunnlag for å gjøre tiltak som minsker eller fjerner farene på arbeidsplassen. Dette gjelder både akutte hendelser og tilstander som kan utvikle seg over tid.

LES MER OM TILSYNSAKSJONEN PÅ ARBEIDSTILSYNETS NETTSIDER

NEDLASTINGER

KONTAKT

Ali Reza Tirna

Fagsjef HMS

  Telefon:  

  Mobil:   97612323

  E-post: