Delta på klimadebatt 3.mai på Litteraturhuset

Publisert: 07.04.2017 Endret: 07.04.2017

SINTEF Byggforsk og NTNU inviterer til klimadebatt på Litteraturhuset i Oslo 3.mai. Temaet er "Hvordan bygge for lavutslippssamfunnet?" og vil bli belyst fra ulike sider av spennende foredragsholdere.

Utslippsfri byggeplass.jpg

Vi har spurt en av dem, CICERO sjef Kristin Halvorsen, følgende spørsmål: 

"Regjeringen sier at vi er på god vei til å nå klimamålene satt for 2020 som innebærer utslipp av maksimalt 47 millioner tonn CO2 i året. Miljøbevegelsen anklager regjeringen for å trikse med tall. Hva er de faktiske forhold og hvordan kommer bygg inn i bildet?"

"Det er fortsatt mye som gjenstår før vi kan slå oss til ro med at vi vil nå klimamålene. Mange av de lavthengende fruktene er tatt, nå står mer kostnadskrevende tiltak for tur. Å redusere energibruken i bygningsmassen er et tiltak som vil bidra positivt til energisystemet slik at vi kan fortsette å elektrifisere transportsektoren uten å bygge ut mer kraft. I tillegg er det spennende muligheter som ligger i at det er utviklet nullutslippskonsepter som bygger på en helhetlig tankegang. Jeg mener at dette er noe vi trenger dersom vi skal bygge for lavutslippssamfunnet." svarer Halvorsen.

Program og lenke til påmelding finner dere til høyre.